loader
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด
ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด