loader

ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ประจำปีการศึกษา 2565

รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาพิเศษสำหรับสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ดาวน์โหลดประกาศ สมัครเรียนออนไลน์
รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ประเภทโควตาทั่วไป
ประจำปีการศึกษา 2565
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ สมัครเรียนออนไลน์